Uhlí nás bude stát mnohem víc, než si myslíme

středa 15. květen 2013 10:10

Bjørn Lomborg ve vydání MF Dnes 14. května v podstatě říká: buďto naši dobrou vůli obrátíme k potlačení změny klimatu, výsledek však bude nejistý a velmi malý. Anebo budeme řešit jiné závažné světové problémy jako je znečištění v rozvojových zemích. S nižší investicí přitom můžeme dosáhnout téměř jistých a úctyhodných výsledků. Na první pohled to vypadá jako logická úvaha o stanovení našich priorit. Ve skutečnosti je to ale jen chytrá manipulace, která umožňuje dál devastovat životní prostředí a ponechat profit v rukou nemnohých na úkor většiny.

Podívejme se na to z jiného úhlu pohledu. Změna klimatu je způsobená a také řešitelná lidmi. Je to problém, jehož důsledky spočívají především v budoucnosti a nemůžeme proto vědět, jaké přesně budou. Očekávané dopady především na rozvojové země jsou ale katastrofické a nejen Lord Nicolas Stern z London School of Economics již spočítal, že se nám investice do jejich potlačení jednoduše vyplatí. Princip předběžné opatrnosti přitom říká, že je dobré se vyvarovat takového jednání, které problém může zhoršovat. Takovým jednáním je bezesporu roztáčení kol mnohdy samoúčelné výroby a spotřeby, větší a větší využívání fosilních paliv, či důraz na krátkodobá řešení na úkor řešení dlouhodobých.

 MF Dnes, 15.května 2013 

 MF Dnes, 14. května 2013

Tím neříkám, že se nemají řešit i jiné světové problémy než změna klimatu. Staví-li nás ale Lomborg před Sofiinu volbu, zda chceme zachránit klima, anebo lidi, je třeba si uvědomit, že je to dilema falešné. Ani lidem se totiž bez stabilního klimatu dobře dařit nebude. Lomborgova argumentace je podobná jako zdůvodňovat seškrtání Ministerstva životního prostředí na polovinu, což se mimochodem pod Chalupovým vedením děje, tím, že tento rezort ujídá krajíc kultuře či školství. Takovéto nastavení situace totiž zcela pomíjí, že zdroje by se našli například v úsporách za dálnice, které stavíme nejdráž v Evropě nebo v předražených armádních zakázkách.

 

Obdobně jako u lobby tabákového průmyslu, zbraní nebo hracích automatů používali uhlobaroni nejdříve těžký kalibr. Tvrdili, že se klima nemění. Poté, co se změna klimatu ukázala jako nezpochybnitelná, přesedlali nyní na měkčí metody: rozbíjejí společenskou shodu, ukazují jiné a rovněž úctyhodné priority, zaštiťují se známými osobnostmi jako vegetariánem Lomborgem. Médiím se tato přenice líbí, nicméně i ony tím ukazují, že nejsou ochotné rozlišovat mezi reprezentativními vědeckými závěry a uhelnou popíračskou lobby. Její záměr je totiž stále stejný: nic neměnit na dobře rozjetém uhelném a ropném byznysu, který poškozuje všechny a přináší závratné zisky několika velkým hráčům.

 

Jan Skalík

Jan Skalík

Jan Skalík

O různých pohledech na přírodu. O různých pohledech na lidi.

Pracuji a studuji na Katedře environmentálních studií, dříve v asociaci Zelený kruh a lesní mateřské školce Dobroděj. Více o mně na facebook.com/jan.skalik

REPUTACE AUTORA:
0,00