Žádejme ministra Chalupu, ať odvrátí podezření

pátek 15. červen 2012 16:21

Poté, co v roce 2010 na kongresu ODS volal Chalupa po návratu kapitalismu a varoval před ekoteroristy, nemohla snad se jeho kariéra ani ubírat jiným směrem: vystřídal doslova miliardového Pavla Drobila v úkolu zbavit zelené ministerstvo zelené ideologie. Daří se mu to?

Nad politickou kolébkou ministra Chalupy přitom stáli tři kmotři. Profesoru Klausovi, k němuž měl nejvřelejší vztah, jakoby mluvil z duše – vždyť mu také roky dělal tiskového mluvčího. Další Chalupovou sudičkou byl poslanec Pavel Bém, který o něm prohlásil, že „má schopnost nastavit tu správnou ideologii péče o životní prostředí.“ Podpořil jej ale i doktor plzeňských práv, poslanec Marek Benda, když řekl, že „Tomáš by měl pokračovat ve směru nastoleném Drobilem, tedy zbavení ministerstva životního prostředí extremistické zelené ideologie.“

Tomáš Chalupa vzal ideologický úkol pronesený při jeho politickém zrodu vážně. Vstoupil do úřadu s jasným heslem: „Jedna ideologie zvítězit musí, a to ideologie zdravého rozumu."

Co tato ideologie ministrova zdravého rozumu znamená? Dlouhé měsíce se zdálo, že se poněkud „rozpustila“ do rutinních úkolů. Měl totiž plné ruce práce s propouštěním stovek odborníků a rozpouštěním akceschopnosti České inspekce životního prostředí, aby nepokutovala ty, kteří rozpouštějí toxické odpady v řekách. Či s rozpouštěním Státního fondu životního prostředí, o jehož miliardách má v budoucnu rozhodovat úzká skupina stranicky vyvolených, čímž navazuje na praxi neblaze proslulého ministra Drobila.

V poslední době nicméně ministr neboří, ale staví. Rozdává podporu plnými hrstmi a to bez špetky nemístné ideologie. Podívejme se na tři konkrétní případy.

Prostředky fondu česko-švýcarské spolupráce získalo v únoru 2012 osm sdružení. Tři z nich stojí za zmínku. Občanské sdružení Envidea bylo založené 7. 9. 2011, přičemž projekty bylo možné podávat do 15. 9. 2011. Sdružení získalo 3 120 030 korun. Na adrese tohoto sdružení jsou soukromé byty a ordinace. O sdružení tam dle zjištění novinářů nikdy nikdo neslyšel. Občanské sdružení Campanula získalo 1 259 280 korun. Centrum environmentálních projektů založené 13. 9. 2011 získalo 1 860 000 korun. Ani o jedné z těchto tří organizací nelze do 15. června 2012 dohledat vůbec žádné informace. Nemají dokonce ani webové stránky. Vskutku zdravě rozumný přístup, že?

Shrneme-li to, je zřejmé, že rozumnost je nyní Chalupovou alfou i omegou. Jak jinak si totiž vysvětlit, že nově podporuje zcela nekonvenční a inovativní projekty – totiž ty neznámé, zcela netransparentní. A možná dokonce neexistující. Jedno je mu ale – s notnou dávkou cynismu – třeba vytknout. Narozdíl od Drobila, který operoval v miliardách, jsou Chalupovy operace zatím jen v řádu milionů. 

Pokud si myslíte, že k tomu máte co říci, požádejte i Vy ministra dle zákona o svobodném přístupu k informacím na email tomas.chalupa@mzp.cz, aby do 16 hodin v pondělí 18. června zveřejnil projektové žádosti daných sdružení. Jedině tak – a nikoliv auditem, který bude trvat týdny, během kterých se na věc zapomene – může totiž vyvrátit zcela zásadní podezření. 

Jan Skalík

Jan Skalík

Jan Skalík

O různých pohledech na přírodu. O různých pohledech na lidi.

Pracuji a studuji na Katedře environmentálních studií, dříve v asociaci Zelený kruh a lesní mateřské školce Dobroděj. Více o mně na facebook.com/jan.skalik

REPUTACE AUTORA:
0,00