Pro stromy zahlédnout les...

sobota 10. září 2011 17:58

Byl jsem blokovat na Šumavě. Z letošního léta si proto osobně odnáším dvě hlavní zkušenosti. Jsem rád, že jsou obě nadějné. První z nich může zprvu znít poněkud extrémně: ověřil jsem si, že není možné pasivně a z pohodlí svého pokoje spoléhat na objektivitu soudů, nestrannost Policie, čisté úmysly orgánů ochrany přírody či nezasahování politicko-obchodních chapadel tam, kde nemají, co dělat.

Nemyslím si, že by to ale mělo vést k nějaké formě anarchie, či pohrdání státem – právě naopak. Věřím tomu, že v talárech, uniformách, košilích i kravatách chodí čestní lidé. A dokud je vůbec možné upozornit je právními prostředky na protiprávní jednání, dokud je možné na jejich čest apelovat, je to třeba dělat. Jsem moc rád za to, že se tohoto úkolu na Šumavě zhostily z plných sil stovky lidí. Jsem ještě raději za to, že se nezdá, že by toto jejich nasazení s koncem letních prázdnin vyprchalo. Věřím, že je to občanská zkušenost k nezaplacení.

Druhý poznatek je o poznání poetičtější: viděl jsem na vlastní oči, co bych v televizi asi nikdy nezahlídnul. Stovky rozpadajících se kmenů, z nichž vyrůstaly tisíce semenáčků. Některé z nich, přestože už měly ke třiceti rokům, byly pouhý metr vysoké. Trpělivě čekaly, až jim velikáni uvolní místo. Až do letošního června by mě nenapadlo, že mi smrkový les bude připadat krásný. A on krásný je – pokud je tam, kde být má, spolu s tůňkami, mechem, podrostem nejrůznějších květin a bylin, lišejníky, kapradinami a přesličkami, datlíkem tříprstým, tetřívkem, bobky, zarostlými meandrujícími koryty, kousky skal a klidem, v kterém do zapadajícího slunce šumí jenom komáři.

Takovýto les z pohádky jsem ale neviděl jen já. Viděli jej během šumavské blokády stovky dalších lidí. Myslím, že nikdo z nás na něj nezapomene. Možná vám to v kontrastu tisíců čtyřmetrových odkorněných klád, na kterých si dříve nebo později jisté struktury namastí kapsu, připadá jako drobnost. Ale není. Mám teď přírodu o poznání raději než dřív. Řekl bych, že v tom nejsem sám. Šumavě se ostatně skupina lidí, kterým není lhostejná, ještě bude hodit. Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, letošní léto mělo pro šumavské lesy, ale potažmo i pro celou českou přírodu smysl, který si ještě plně neuvědomujeme.

Jan Skalík

Jan Skalík

Jan Skalík

O různých pohledech na přírodu. O různých pohledech na lidi.

Pracuji a studuji na Katedře environmentálních studií, dříve v asociaci Zelený kruh a lesní mateřské školce Dobroděj. Více o mně na facebook.com/jan.skalik

REPUTACE AUTORA:
0,00