Deset mýtů o kůrovci a blokádě v Národním parku Šumava

středa 17. srpen 2011 16:25

Jak říká herec David Vávra: „Když se objeví halasný problém, všichni jsou na něj odborníci.” (http://osobnostiosumave.wordpress.com) Není tedy divu, kolik fám a mýtů vzniklo v posledních dnech okolo Šumavy. Dejme proto dohromady, co k šumavskému kácení říkají skuteční odborníci.

1. Těžba v Národním parku Šumava (NPŠ) je legální

Není, protože nebyl vytvořený posudek dopadu kácení na území chráněné v síti Natura 2000. Česká republika se rozhodla zahrnout území NPŠ do mezinárodního systému ochrany přírody, což nyní nemůžeme pominout pouze proto, že představy pana Stráského jsou docela jiné. Pro těžbu v daném území by navíc bylo potřeba výjimky ze zákona, který brání ničení domova pro zvláště chráněné druhy jako je tetřev hlušec či datlík tříprstý. V neposlední řadě, Stráského park nemá ani výjimku umožňující použití intenzivních technologií při kácení v bývalé 1. zóně NPŠ. Zákon je tak těžbou porušovaný hned třikrát.

2. Aktivisté mají blokování jako slušný přivýdělek

Ne. Tito lidé neberou za svou občanskou aktivitu žádné peníze. Všichni blokují dobrovolně. Z jakých zdrojů by asi byli placení? Z Ministerstva životního prostředí či evropských grantů? Z žádného grantu nelze principiálně platit žádnou blokádu. Přítomní se nechtějí stát mediálními hvězdami. Blokování je stojí čas, únavu a dost často i kus zdraví. V blokádě, podle mých zkušeností, vidí krajní možnost, jak zabránit kácení.

3. Účastníkům blokády nezáleží na pohledu jiných lidí

Ne, naopak. Jejich cílem je fungující národní park, který slouží místním i turistům. A toprávě díky tomu, že není fabrikou na prkna. V republice máme 2 660 000 hektarů hospodářských lesů. Porostů, v nichž se do přírodního dění nezasahuje je oproti tomu jen 655 hektarů: jsou pouhou jednou čtyř tisícinou z hospodářských lesů. Jsou klenotem, který je výhodnější opatrovat, nežli rozbít. Nerušené lesy mohou zůstat pro obyvatele Šumavy zlatou kreditní kartou.

4. Chránit lýkožrouta znamená nechat umřít celý les

Ani náhodou. Nejde o to nechat všechny lesy napospas kůrovci. Odborníci i účastníci blokády  souhlasí se zásahy v hospodářských lesích, nesouhlasí pouze s umělým zasahováním v jádrových zónách národního parku. V okrajových částech Šumavy je kácení zaměřené proti kůrovci potřeba, ale právě tato opatření jsou paradoxně Stráským opomíjená.

5. Suché stromy = mrtvá Šumava

Ne. Všechno najednou neuschne, ale postupně se obnovuje. I v lese, který se zdá uschlý, je plno života: stačí se podívat zblízka. Poslední data z družic ukazují, že uměle zalesněné plochy na Šumavě se přehřívají, což vede k umírání nově vysazených smrčků. Kácení zničí místní ekosystém na stovky let. Naopak místa, kterými prošel kůrovec, se nepřehřívají a roste tam spousta mladých stromků.

6. Aktivisté jsou jako teroristé

Blokáda je zcela nenásilná. Pokud vnímáte teror takto, museli byste mezi teroristy zařadit i Gándhího nebo české disidenty. Lidé bránící těžbě nikoho neohrožují a proti lidem nebojují. Snaží se pouze obhájit právo a přírodu,která by jinak skončila rozebraná překupníky podobně jako zboží ve slevě.

 

7. Všichni místní jsou zajedno pro kácení

Ne. Pouze té části místních, která je proti, je sdělovacími prostředky věnovaný mnohem větší prostor než těm, kteří stojí na straně blokujících. Druhá část místních sepsala dopis prezidentu republiky na podporu bezzásahovosti v Národním parku, který upozorňuje na krátkozrakost zdejších developerských záměrů. Mnoho místních, kteří jsou za bezzásahovost, se bojí ozvat, aby neměli problémy se svými sousedy, kteří jsou pro zásah.

8. Les se neobnoví sám. Člověk mu musí pomoci

Lesy tu byly dávno před tím, než vznikla první lesnická fakulta. Podrost jednoduše potřebuje čas delší, než je jen jedno volební období, aby byl vidět z helikoptéry, ze které jej politici pozorují. A než se z lesa stane prales, trvá to několik lidských generací. Ale stojí to za to. Postupně vzniklý les je totiž mnohem pestřejší, co se týče věku i druhového složení, což posiluje jeho stabilitu vůči kůrovci. Na Šumavě jsou odolné lesy potřeba...

9. Šumavské lesy nejsou přirozené, a tudíž je nemá smysl chránit

Některé jádrové části parku jsou velmi cenné, i když nejsou zcela přirozené. Patří k těm nejvzácnějším lesům, které na území našeho státu máme. Teprve úmyslným rozdrobením bezzásahového území na stovku drobných chráněných ostrůvků je ohrožený celý smysl Národního parku: chránit celistvost téměř jediné české divočiny.

10. Kácení brání šíření kůrovce

Právě, že naopak. Kácení u Ptačího potoka je daleko za linií, po které se kůrovec šíří. Zasahovat v “týlu” jeho rozšíření, tedy daleko od oblastí, kde se rozšiřuje, znamená podlamovat již tak oslabené okolní porosty. Kvůli kůrovci se tedy nekácí. Kvůli čemu pak? Na místě má dle Správy Národního parku zůstat “až 99 % dřevní hmoty”. Což ale vlastně může znamenat, že tam zůstane jediné procento. A ty ostatní se zatím dají dobře zpeněžit...

 

Ještě malý dovětek:

O co vlastně na Šumavě jde? Natírat živé fošny v řádcích nazeleno nebo mít skutečný prales, který nás na první pohled zasáhne. Budou-li v něm suché stromy, pak nás zasáhne možná i tak, jak bychom to nečekali. Rozhodně je ale takovýles stále plný života. Přináší potom regionu peníze a blahobyt skrze lidi, kteří chtějí vidět přírodu bez napudrovaných příkras.

 

Šumavu lze brát jako ukázku toho, co je v nás samých: zda jsme ochotní se od přírody učit a nelpět na svých dogmatech, nebo zda si myslíme, že víme všechno nejlépe a máme právo poroučet větru, dešti, kůrovcům i lesům. Povýšenost a nenasytnost se zatím nikomu dlouhodobě nevyplatila. Je na čase, aby se na místě seschlého torza představ o přírodě z 19. století rozrostl nebojácný pohled na náš vztah k divočině a Šumavě. Stejně tak jako pod bílými, větrem odranými kmeny bujně vyrůstá nový život.

 

Vybrané zdroje:

Stanovisko vědců - http://www.sumava-kurovec.cz/include/Stanovisko%20CBDR%20110404.pdf

Čtivá knížka o Šumavě zdarma - http://kbe.prf.jcu.cz/sumava

Přehřívání vykácených ploch - http://www.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/110412-kurovec.html

Aktuální informace o kácení na Šumavě - http://www.facebook.com/podporujiblokadu

Jan Skalík

Jan Skalík

Jan Skalík

O různých pohledech na přírodu. O různých pohledech na lidi.

Pracuji a studuji na Katedře environmentálních studií, dříve v asociaci Zelený kruh a lesní mateřské školce Dobroděj. Více o mně na facebook.com/jan.skalik

REPUTACE AUTORA:
0,00